Košík

ÚvodO nás › Projekt EKO-ENERGIE

Projekt EKO-ENERGIE

Chcete snížit výdaje na energie ve Vašem podniku? Chcete obměnit staré technologie za nové a úspornější? Chcete vyrábět elektrickou nebo tepelnou energii z obnovitelných zdrojů? Jste malý nebo střední podnik a Váš projekt chystáte mimo hl. m. Prahu? Pak můžete požádat o podporu z programu Eko-energie.

Cílem programu je prostřednictvím dotací nebo podřízených úvěrů s finančním příspěvkem stimulovat aktivitu podnikatelů, zejména malých a středních, v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst.

Podpora je poskytována na projekty, jejichž cílem je:

  • snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou
  • sféruomezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit
  • snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů
  • zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
  • využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE rovněž ve velkých podnicích
  • využít dostupný potenciál druhotných zdrojů energie.

V letech 2008-2010 realizovala firma VARI, a.s. v rámci programu EKOENERGIE projekt „Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie zlepšováním tepelně technických vlastností budov a snižování ztrát v rozvodech tepla provedením decentralizace vytápění ve firmě VARI, a.s.“, na který byly čerpány peníze z rozpočtu EU. Podstatou projektu je soubor opatření, jejichž obsahem je snížení energetické náročnosti celkového provozu v areálu firmy v Libici nad Cidlinou, zejména provedením decentralizace výroby tepla a zlepšením tepelně technických vlastností budov.

Související fotografie