Zpět Produkty
Bubnové sekačkyBubnové sekačkyTravní sekačkyTravní sekačkyTravní traktoryTravní traktoryKřovinořezyKřovinořezyMulčovače, vyžínačeMulčovače, vyžínačeMultifunkční nosičeMultifunkční nosičeStavebnicový systém VARIStavebnicový systém VARITlakové myčkyTlakové myčkyElektrocentrályElektrocentrályČerpadla na voduČerpadla na voduZametací kartáčeZametací kartáčePily na dřevoPily na dřevoŠtípače dřevaŠtípače dřevaReklamní předmětyReklamní předmětyBazar, výprodejBazar, výprodejArchiv výrobkůArchiv výrobkůAKU zahradní technika EGOAKU zahradní technika EGOElektrické vozíky a skútry SELVOElektrické vozíky a skútry SELVO
Akce, slevyAkce, slevyNovinkyNovinky

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je určen k realizaci Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím podpory lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. V rámci ESF jsou podporovány neinvestiční projekty.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha jim pomoci lépe se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce.


Jedním z programových dokumentů je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Naše společnost je jedním z úspěšných žadatelů, která získala finanční prostředky z ESF v rámci programu LZZ. Na základě našeho projektu můžeme v letech 2010 – 2012 realizovat plánované aktivity v oblasti vybavenosti školícího střediska a dalšího vzdělávání zaměstnanců v oblasti jazykových znalostí, obchodních dovedností, počítačových dovedností, ale i odborných znalostí. Během dvouletého naplňování cílů projektu projde nejrůznějšími druhy školení a seminářů více než 50 % zaměstnanců ze všech věkových kategorií a pracovních profesí.

Realizaci projektu financovaného z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 2010 jsme zahájili dne 1.8. 2010, kdy bylo zahájeno budování počítačové učebny, která byla ke 30. 9. 2010 firmou předána do užívání. Počítačová učebna se sestává z 10 počítačů, dataprojektoru a promítacího plátna a v současné době v ní probíhají počítačová školení.

Od října 2010 probíhají každý týden jazykové kursy (angličtina, němčina, ruština), těchto kursů se účastní celkem 28 pracovníků. Tyto kursy budou probíhat po celé dva roky, vyjma prázdnin. V listopadu byla zahájena i počítačová školení, kterých se účastní celkem 52 zaměstnanců. Tato školení budou probíhat v devíti čtyřhodinových blocích, zároveň se vyškolí naši IT pracovníci na ovládání IT technologií na vysoké úrovni, kteří budou v budoucnosti školit ostatní zaměstnance firmy a rozvíjet tak jejich znalosti.

Od března 2011 probíhají kursy obchodních a komunikačních dovedností, které jsou zaměřeny na práci obchodníků a jejich jednání se zákazníky a dále na vnitrofiremní komunikaci. Tyto kursy budou pokračovat i na jaře roku 2012.