Zpět Produkty
Bubnové sekačkyBubnové sekačkyTravní sekačkyTravní sekačkyTravní traktoryTravní traktoryKřovinořezyKřovinořezyMulčovače, vyžínačeMulčovače, vyžínačeMultifunkční nosičeMultifunkční nosičeStavebnicový systém VARIStavebnicový systém VARITlakové myčkyTlakové myčkyČerpadla na voduČerpadla na voduZametací kartáčeZametací kartáčePily na dřevoPily na dřevoŠtípače dřevaŠtípače dřevaPůdní vrtákyPůdní vrtákyReklamní předmětyReklamní předmětyNáhradní dílyNáhradní dílyBazar, výprodejBazar, výprodejArchiv výrobkůArchiv výrobkůAKU zahradní technika EGOAKU zahradní technika EGOElektrické vozíky a skútry SELVOElektrické vozíky a skútry SELVO
Akce, slevyAkce, slevyNovinkyNovinky

Výzva k vyzvednutí hromadných listin

5. 4. 2006

Představenstvo obchodní společnosti VARI, a.s. tímto vyzývá v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihované na listinnou, zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku a vyhotovení konečného výpisu z registru emitenta k vyzvednutí akcií společnosti v dodatečné lhůtě.

Představenstvo obchodní společnosti VARI, a.s., se sídlem v Libici nad Cidlinou, Opolanská 350, IČ: 00660574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 499 tímto vyzývá v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihované na listinnou, zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku a vyhotovení konečného výpisu z registru emitenta k vyzvednutí akcií společnosti v dodatečné lhůtě.

Akcie společnosti budou k vyzvednutí ve lhůtě počínaje dnem 1.7.2006 a konče dnem 31.12.2016 v sídle společnosti nebo prostřednictvím e-mailu na vari@vari.cz.

Představenstvo si vyhrazuje právo změnit místo vydávání akcií a prodloužení dodatečné lhůty.

Akcie budou vydávány akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů. K převzetí akcií musí akcionář předložit platný průkaz totožnosti, právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku ne starší tří měsíců a zmocněněc se rovněž musí prokázat ověřenou plnou mocí. Převzetí akcií v listinné podobě akcionář potvrdí svým podpisem.

Představenstvo společnosti rovněž upozorňuje zástavní věřitele, kteří mají jako zástavu výše uvedené akcie společnosti, že si tyto akcie mohou převzít ve stejné lhůtě a stejným způsobem jako akcionáři společnosti. K převzetí akcií bude společnost vyžadovat předložením originálu či ověřené kopie zástavní smlouvy, či rozhodnutí správního orgánu. Náklady, které vzniknou akcionáři v souvislosti s převzetím listinných akcií, nese akcionář.

Po uplynutí dodatečné lhůty k vyzvednutí akcií společnosti společnost prodá nevyzvednuté cenné papíry prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Dne: 2006-04-05

Představenstvo společnosti VARI, a.s.