Zpět Produkty
Bubnové sekačkyBubnové sekačkyTravní sekačkyTravní sekačkyTravní traktoryTravní traktoryKřovinořezyKřovinořezyMulčovače, vyžínačeMulčovače, vyžínačeMultifunkční nosičeMultifunkční nosičeStavebnicový systém VARIStavebnicový systém VARIRotavátoryRotavátoryTlakové myčkyTlakové myčkyElektrocentrályElektrocentrályŠtěpkovače, drtičeŠtěpkovače, drtičeZametací kartáčeZametací kartáčePily na dřevoPily na dřevoŠtípače dřevaŠtípače dřevaKompostéryKompostéryReklamní předmětyReklamní předmětyBazar, výprodejBazar, výprodejArchiv výrobkůArchiv výrobků
Akce, slevyAkce, slevyNovinkyNovinky

Zpracování půdy - část druhá

Zpracování půdy - část druhá 15. 3. 2017

V tomto díle se dozvíte něco o předseťové přípravě půdy (smykování, kypření, vláčení, válení) a kultivace během vegetace (vláčení, válení, hrobkování, plečkování,…)

 

 

2. Předseťová příprava půdy (smykování, kypření, vláčení, válení)

Smykování

Změněná velikost IMG_8073Smykování se provádí po orbě jako první operace. Pomocí něj urovnáváme povrch pozemku a částečně díky němu zatlačujeme a drobíme hroudy. Ničíme tím časné plevele a zajistíme rovnoměrné prohřívání pozemku. Kypření se dělá cca do hloubky 2 - 4 cm. Nejvhodnější doba k použití smyku je až, když je 1/3 hřebene brázd oschlá. Doporučuje se vždy před setím a sázením  všech plodin.

K této činnosti lze využít dvouřadého stavitelného smyku S-1000 se zubovým profilem. Zapojujeme ho do nastavovacího tělesa NT-3. U smyku můžeme nastavit úhel sklonu vůči pozemku. Tím si určíme účinnost urovnávání pozemku a drcení hrud.

Vláčení

Resize of Resize of brany_detail_webVyužívá se v předseťové přípravě půdy, ale i během vegetace. Provádí se do hloubky 8-10 cm.

Vláčením mělníme hroudy, rozrušujeme půdní škraloup a provádíme prokypření půdy. Současně ničíme plevele. Můžeme jím taktéž zapravit průmyslová hnojiva. Během vegetace pak slouží k regulaci přehuštěných porostů.

K vláčení se používají brány různých typů. Hřebové, síťové, hvězdicové…

Pro VARI systém jsou zde dva typy bran. Brány ABR-354 nebo BH-138. Obojí se řadí do kategorie hřebových bran. ABR-354 jsou brány dvouřadé a BH-138 brány třířadé s výkyvem pro lepší kopírování nerovností. Zapojují se do nastavovacího tělesa NT-3. Zde je důležité správné seřízení nastavovacího tělesa, tak aby všechny hřeby měli stejnou pracovní hloubku.

Kypření

Resize of Resize of rotavator_detail1_webProvádí se pro nakypření půdy do hloubky 10-15 cm. Je ideální provést i plodin náročných na takto připravenou půdu. Využívá se zejména před sázením brambor nebo setí např. kukuřice, bobu, či některých zelenin (česnek)

Kypřiče mají za úkol rozdrobit půdu na jemnou strukturu, nakypřit, provzdušnit a popřípadě zapravit hnojiva.

Zde lze využít pasivních kypřičů nebo kypřičů rotačních.

Mezi ty pasivní se řadí kypřič radličkový AKY-356 (viz. kapitola podmítka).

Rotační kypřiče se používají pro orbu, kypření a meziřádkovou kultivaci. Samotným pracovním nástrojem je sada hvězdic tvořená noži profilu L. Otáčením těchto hvězdic dochází k odseknutí ornice a postupnému promíchání. Nad noži se pak nachází kryt, který napomáhá drcení vzniklých hrud. Na tuto činnost lze využít rotační kypřiče KF-140, KF-H160, KF-200 nebo K-60 nebo kypřicí nože ke stavebnicovému systému VARI GLOBAL - KUK-96, KUK-125 a KUR-70, . Pro majitele TERRA-VARI jsou k dipozici kypřicí nože AKY-357 o šíři záběru 95 a 110 cm a AKY-358 o šíři záběru 80 a 115 cm.

Více se můžete dočíst v čl. „Kultivace půdy - jak na to?“

Válení

VT1000detail_2012Díky válení dochází k urovnání vrchní vrstvy půdy a zatlačení zbylých hrud do země. Hlavním účelem je však vytvoření kapilarity v půdě pro lepší vzcházení rostlin. Vytvoří se tím i rovnoměrné seťové lůžko.

Válení lze taktéž využít i po zimě. Ozimé obilniny, jeteloviny a traviny mohou být díky působením rozdílných teplot v zimě povytáhlé proto je na jaře vhodné je přiválet.

Dle tvaru povrch a funkce rozeznáváme válce: hladké, rýhované, hřebové, zubové, kotoučové, hvězdicové, prutové, cambridgeské, hrudořezy, pěchy, kroskilské (crosskilské), článkové, pneumatikové, Rol-Flex, T-válce, spirálové.

Majitelé Vari systému asi nejčastěji budou používat válec hladký známý pod označením VT-1000, který se zapojuje do závěsu nosiče závaží BZN-002.

 

3. Kultivace během vegetace

Plečkování a hrobkování

Jedny z důležitých činností, které se během vegetačního období plodin dělají, jsou plečkování nebo hrobkování.

Podstatou je provést prokypření vrchní vrstvy ornice v prostoru mezi řádky pěstované plodiny. Touto činností se snažíme odstranit především vzniklý půdní škraloup a provzdušnit tak půdu což má pozitivní vliv na hospodaření s půdní vláhou. Hlavním cílem je však ničení vzrostlých plevelů.

V případě, že se kultivace provádí na rovině, používáme plečky. V případě, že je prováděna u plodin pěstovaných v brázdě, mluvíme o hrobkovačích.

Pro tyto účely nám slouží pasivní plečky, rotační plečky, hrobkovače.

GLOBAL_SAZENI WEB1Pasivní plečky  se  skládá  z pracovních  částí  nebo  ústrojí, které jsou rozděleny do samostatných sekcí. Ty pak zpracovávají půdu mezi řádky rostlin.  Jednotlivé sekce jsou upevněny převážně na přímkových rámech kolmých ke směru jízdy, a to tím způsobem, aby bylo možné nastavit správnou meziřádkovou vzdálenost. Zároveň musí být také samostatně seřiditelný pracovní záběr každé sekce. Vhodným příslušenstvím k VARI systému je pasivní plečka. Ta se upevní do nosiče NM1-001 připojeného do závěsu nosiče závaží BZN-002. Celek je pak tažený za traktorem.

Obdobně se postupuje i při používání hrobkovačů. Zde je rozdíl pouze v tom, že celek, jenž tvoří NM1-001 a dvě hrobkovací radlice SV-1, jsou tlačeny před traktorem.

Samostatnou kategorií je rotační plečka. Pro meziřádkovou kultivaci půdy je vhodné použít vysokootáčkovou rotační plečku RP-T2/S.

Pomocí tohoto stroje jsme schopni provést plečkování mezi rostlinami, prokypřit půdu až do 8 cm a případně i zapravit průmyslová hnojiva. Samotné kypřicí ústrojí je chráněno krytem, aby nedošlo k poškození či zasypání malých rostlin.

Plodiny seté či sázené do rozponu (květák, kapusta, zelí, …) se plečkují ve dvou na sebe kolmých směrech

Oborávání

Význam tkví v prokypření půdy a nahrnutí kypré zeminy k trsům brambor od jejich zasázení až do začátku kvetení. Další významnou roli hraje opět v likvidaci plevelů.